Vedtægter - Ellekildehage badebro

Gå til indhold

Hoved menu:

.


Vedtægter

1. Etableret den 24. oktober 2004 på initiativ af Grundejerforeningen Sandager.
2. "Ellekilde Hage Badebrolaug" varetager etableringen af og alle løbende andragender vedr. laugets badebro ved Ellekilde Hage.
3. Administrationen af brolaug og bro sker i Grundejerforeningen Sandagers regi, og brolaugets årlige regnskabsforelæggelse sker i forbindelse med grundejerforeningens ordinære generalforsamling.
4. Grundejerforeningerne "Birkedamsvej", "Engholmgård" og "Toftemosegård" har - hvis de ønsker dette - en repræsentant i Ellekilde Hage's laugsledelse.
5. Enhver i Sandagerhus-området og andre steder fra, med interesse for havbad kan blive medlem.
6. Badebrolauget kan vedtage at ændre indskudssbeløbet, hvis det er nødvendigt for at finansiere etableringen af badebroen..
7. Desuden opkræver lauget hvert år et brobidrag til dækning af vedligeholdelse, løbende udgifter og konsolidering af en passende egenkapital til brug for dækning af evt. større reparationsarbejder på broen.
8. Badebrolauget kan vedtage at ændre dette årlige brobidrag, der på etableringstidspunktet er kr. 100,-
9. Det indskudte beløb og de årligt erlagte brobidrag vil ikke blive tilbagebetalt ved udmeldelse eller af nogen anden årsag.
10.Ved badebrolaugets eventuelle nedlæggelse vil de midler, der måtte være i laugs-kassen blive fordelt mellem de af laugets medlemmer, der ikke på nedlæggelsestidspunktet er i restance med brobidrag. Er der i forbindelse med brolaugets evt. nedlæggelse krav vedrørende fjernelse af broanlægget og/eller krav fra myndigheder eller tredjemand, vil disse krav blive honoreret før nævnte fordeling af den resterende kassebeholdning kan finde sted mellem medlemmerne.

Venlig hilsen fra Niels Høiby.  
Formand for badebroudvalget og
for badebrolauget.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu