Ellekildehage badebro

Gå til indhold

Hoved menu:

Klik og check vejret ved badebroen

 

Bare 300 kr. årligt for godt badeliv..

Ikke alene medlemmerne af Badebrolauget men også mange andre brugere af området, sommerhusejere og gæster osv., er glade for broen.


Tilstrømningen af brugere i badesæssonen afspejler dog ikke helt medlemstallet i Badebrolauget. Ved udgangen af 2017 kunne badebrolauget mønstre 137 medlemmer; hvilket med de nuværende omkostninger akkurat dækker drift og vedligehold af den populære badebro ved det friske vand ud for Ellekilde Hage. Men for at matche fremtidige prisstigninger, og for at sikre den nødvendige konsolidering, er der behov for flere medlemmer (= flere betalende brugere).


Som nævnt er medlemstallet fortsat i underkanten af hvad, der er nødvendigt for at finansiere broen. De årlige udgifter ved opsætning og nedtagning, forsikring mm er omkring 30.000 kr. i 2017/18-priser. Og som ligeledes pointeret, er der kun de betalende brugere til at dække den udgift. Er der ikke penge til at drive broen, er der ingen bro.. Ingen myndigheder, ingen offentlige instanser bidrager økonomisk eller på anden vis til opretholdelsen af den skønne plet med bro ud til sandbund og frisk saltvand.


Alle, der bruger broen, opfordres derfor til at bidrage. Badebroen er et vigtigt socialt og rekreativt aktiv for vores område. De der bader, hænger ud ved broen, aktiverer børn og hunde, praler om den til gæster og venner eller fremhæver badebroen i hussalgsannoncerne, må kunne se fornuften og logikken i at bidrage, så vi stadig kan have broen.

Klik her og se, her hvad der står om adgangen til broen.

Meld dig ind som medlem af Badebrolauget for 300 kr. årligt. Medlemskabet dækker dig personligt; og alle i husstanden, inklusive gæster og evt. lejere. På den måde er du med til at sikre badebroens fortsatte eksistens !


Grundejerforeningen Sandager tog tilbage i 2005 initiativ til badebroen ved Ellekilde Hage. Men alle kan melde sig ind i Ellekildehage Badebrolaug, og nyde badelivets glæder og samtidig medvirke til at sikre den fortsatte eksistens af den unikke badebro lige neden for, hvor Sandagerhusvej munder ud i Ndr. Strandvej.


Indbetaling af kontingent sker til Danske Bank, konto:1551 0001026887 

Eller MobilePay: 68211

Indmeldelse: klik og udfyld