Ældre nyheder - Ellekildehage badebro

Gå til indhold

Hoved menu:

Nyheder
Seneste nyt
---

2012
Information fra generalforsamlingen:
Badebroudvalgets beretning til generalforsamlingen 24-6-2012 kl. 10. Borsholm Forsamlingshus
Ellekildehage Badebrolaug har 134 medlemmer, 14 færre end sidste år. I det forløbne år har vi nydt badebroens og badelivets glæder og med tilfredshed set, hvor mange, der bruger badebroen. Badebroen blev som sædvanlig afmonteret i eftersommeren, men desværre medførte en voldsom storm i slutningen af november skader på metalrørene og trappen m.v. Vi fik bjærget de ubeskadigede dele op på skrænten og op i Jørgen Møllers depot for badebroen og de beskadigede dele blev så repareret af NBC Marine A/S i.h.t. vores kontrakt og ultimo april 2012 er badebroen nu igen opsat til den kommende badesæson. Nogle modige ’vikinger’ har allerede benyttet den flittigt. Mogens Føns har sammen med badebroudvalgets medlemmer ydet en flot indsats.

Mvh Niels Høiby


29. november 2011

Skade på badebroen - Til orientering!

Der er sket skade på badebroen i en af de sidste dages storme, men den bliver repareret omkostningsfrit af NBC Marine. Følgende besked er er sendt til formand Niels Høiby:


"Hej Niels


Ifm. orkanen i går har Jeres badebro fået en skade.


- skaden er registreret.

- skaden er dækket af Jeres service- og garantiaftale

- broen vil blive genopført til foråret 2012

- i den næsmeste fremtid vil broen blive taget på land - sender mail når det er sket så I kan flytte brodele til opbevaringssted.


Med venlig hilsen

Claus Andreasen

NBC Marine"


Mvh Jakob Jellum-Abildgaard (webmaster)


________________

01. september 2011

Årsberetning og årsregnskab

Årsberetning og årsregnskabet er nu endelig lagt på nettet. Årsagen til, at dette ikke er blevet gjort før er, at webmaster simpelthen ikke har haft tid, fordi jeg har brugt alle mine resourcer på, at skulle forsvare min bachelor opgave. Det er nu overstået, og jeg har nu tid til at være 100% på hjemmesiden. Beklager hvis dette har medført gener for nogle brugere.


Her er linket til formandens årsberetningen

og til årsregnskabet


Mvh. Jakob Jellum-Abildgaard (webmaster)


________________

15. september 2010

Gæld tilbagebetalt

Det er bestyrelsen af Sandager Grundejerforening og badebroudvalget en glæde at meddele, at kontingenterne til badebrolauget er indkommet i så stort antal, at vores kasserer Mogens Grønvald Larsen d. 15-09-2010 har tilbagebetalt det lån på 14.400,00 kr., som grundejerforenigens bestyrelse bevilligede badebrolauget sidste år, som omtalt i referatet fra begge generalforsamlinger 27-06-2010. Samtidig er service- og forsikringsaftalen for næste år betalt.


Niels Høiby, formand

_________

28. juni 10

Fusionen er en realitet

Ved generalforsamlingen i Sandager Grundejerforening 27-6-2010 blev forslaget om fusion af badebrolauget med grundejerforeningen vedtaget og ved den efterfølgende generalforsamling i Ellekilde Hage Badebrolaug blev fusionsforslaget ligeledes vedtaget.

Læse mere her

_________

16. maj 10

Indkaldelse til Generalforsamling.

Søndag d. 27. juni 2010 kl. 11 i Borsholm Forsamlingshus lige efter Grundejerforeningens generalforsamling.

Se mere her


_________

16. maj 10

Opdatering af hjemmesiden

Som du måske har bemærket har hjemmesiden ændret sig. Det er både design- og kodemæssigt. Det er nyt, og tager måske et besøg eller to at vænne sig til. Jeg håber I kan lide det, og at I kan finde rundt på siden.


Mvh Webmaster Jakob

_________

25. juni 09

VIGTIGT!

Læs Brev til medlemmer: KLIK HER.


_________

25. juni 09

Referat fra generalforsamlingen 09

Ellekildehage badebros generalforsamling blev afholdt d. 21-06-2009, og alt forløb som planlagt. Der er nogle nye tiltag, og det er derfor vigtigt, at få læst referatet som kan findes her: KLIK HER
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu